• Header Industrial Products 01

Sól przemysłowa


W bardzo wielu gałęziach przemysłu i rzemiosła stosuje się sól przemysłową, np. w produkcji farb, obróbce skór lub produkcji materiałów tekstylnych. Firma esco oferuje do różnych przemysłowych zastosowań szeroką paletę soli przemysłowych na bazie soli kamiennej lub warzonej.

Warzona sól przemysłowa firmy esco to produkt najwyższej czystości, który całkowicie się rozpuszcza. Sól w postaci krystalicznej jest dostępna w standardowym uziarnieniu – od bardzo drobnego do grubego.

Kamienna sól przemysłowa firmy esco ma szerokie spektrum granulacji, które odpowiada indywidualnym potrzebom klientów i nadaje się do różnych zastosowań.

Osoba do kontaktu

Telefon: +48 61 628 5217 / +48 691 058 735
E-Mail: michal.jokiel@ks-polska.com

Tabletki solne do zmiękczania wody

Tabletki solne do zmiękczania wody firmy esco zostały stworzone specjalnie do stosowania w stacjach uzdatniania wody, np. w gospodarstwach domowych, hotelach i restauracjach, szpitalach, oczyszczalniach, pralniach itp. Tabletki produkowane są z soli warzonej o wysokiej czystości soli i całkowicie rozpuszczają się w wodzie. Wspomagają proces regeneracji, zapobiegają tworzeniu się osadów wapiennych oraz gwarantują prawidłową eksploatację instalacji wymiany jonowej. Do użytku przemysłowego i komercyjnego w średnich i dużych instalacjach zmiękczania wody stosuje się ponadto produkty solne kompaktowane i gruboziarniste na bazie soli warzonej lub kamiennej.

Osoba do kontaktu

Sól do jelit

Na wstępnym etapie obróbki jelit zwierzęcych na potrzeby przemysłu przetwórstwa mięsnego istotną rolę odgrywa sól. Świeże jelita zwierzęce należy poddać obróbce z dodatkiem czystej soli wysokiej jakości, aby optymalnie przygotować je do dalszego przetwórstwa. Do konserwowania jelit zwierzęcych stosuje się przeważnie sól kamienną, ponieważ rozpuszcza się wolniej niż sól warzona.

Osoba do kontaktu

Sól do ryb

Historia soli jest ściśle związana z rozwojem rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Najczęściej z solą kojarzy się dorsz suszony. To co dziś uważa się za produkt delikatesowy, przed kilkoma wiekami stanowiło podstawowe pożywienie – pewne i trwałe. Do dziś sól jest nieodzownym środkiem konserwującym (solenie na sucho i mokro) i ważną przyprawą stosowaną w marynatach i przetwórstwie rybnym.

Osoba do kontaktu

Sól do elektrolizy

Sól (chlorek sodu – NaCl) podczas elektrolizy chlorków metali alkalicznych zostaje rozdzielona na części składowe: chlor i sód. Część sodowa jest dalej przetwarzana w różne substancje, np. ług sodowy, wodorotlenek sodu lub podchloryn sodu. Chlor wykorzystuje się do wielu celów. Największym obszarem zastosowania chloru jest produkcja tworzyw sztucznych jak polichlorek winylu (PVC), poliwęglan lub – jako produkt pośredni – izocyjanian (MDI) w syntezie poliuretanów.

Aby sprostać najwyższym wymaganiom różnych technik elektrolizy, firma esco oferuje bogaty wybór różnorodnych soli kamiennych i warzonych.

Osoba do kontaktu