• Header Home KALI

 • Header Home esco

 • Header Home Waste-Magement

Ochrona danych


Mamy przyjemność powitać Państwa na naszej stronie internetowej www.ks-polska.com. Dziękujemy za zainteresowanie naszą spółką oraz produktami i usługami, jakie oferuje. K+S Polska podchodzi niezwykle ostrożnie do ochrony Państwa danych osobowych i przywiązuje ogromną wagę do zapewnienia Państwu prawa do świadomego decydowania o ich wykorzystywaniu. Przypominamy, że poniższa informacja dotyczy jedynie niniejszej strony internetowej, nie zaś innych stron, do których linki może zawierać. Przetwarzanie danych odbywa się z poszanowaniem zasad poprawności, zgodności z prawem, przejrzystości, ochrony poufności oraz praw użytkownika.

W niniejszej informacji o prywatności wyjaśniamy, które z Państwa danych osobowych gromadzimy za pośrednictwem niniejszej strony (www.ks-polska.com) oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

1. Rejestrowanie dostępu użytkowników i wykorzystanie danych

Dane, które zawsze pozostają anonimowe, są przetwarzane przez K+S Polska wyłącznie w celu ulepszenia treści strony internetowej, opracowania analizy statystycznej, wyciągania wniosków ze zagregowanych danych dotyczących przeglądania strony oraz przeprowadzenia analizy funkcjonowania strony na poziomie technicznym.

Co się dzieje, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej?

Każdorazowo gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, to znaczy przy każdym pobraniu pliku lub każdej próbie pobrania pliku z serwera, dane na temat takiej operacji są przechowywane w pliku rejestru.

Dla każdego przypadku pobrania danych przechowywany jest następujący zbiór danych:

 • adres IP;
 • obszar (nie adres), z którego użytkownik stojący za danym adresem IP odwiedza stronę internetową;
 • język przeglądarki, rodzaj przeglądarki (np. Chrome, Firefox, Safari) i system operacyjny;
 • rodzaj urządzenia (np. urządzenie mobilne, komputer stacjonarny, tablet);
 • sposób przeglądania strony przez użytkowników (np. kiedy strona była odwiedzana, w jakie sektory strony użytkownicy klikali, ile czasu spędzili, przeglądając stronę);
 • strona internetowa, na której znajdował się link do naszej strony.

Kiedy i dlaczego gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy pozyskane od Państwa dane?

Dane osobowe (tzn. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, płeć, wiek, kraj zamieszkania) są zbierane wyłącznie pod warunkiem, że udostępnią je Państwo z własnej inicjatywy, na przykład:

 • w ramach rejestracji (np. loterie, newslettery, webinaria);
 • uczestnicząc w działaniach promocyjnych prowadzonych online;
 • w przypadku zapytań lub informacji zwrotnych przesyłanych poprzez formularz do kontaktu;
 • dla celów przetwarzania: zamówień, usług, informacji marketingowych, powiadomień o usługach, ofert promocyjnych na Państwa żądanie oraz w ramach zapewnienia klientowi wsparcia;
 • w złożonym przez Państwa zgłoszeniu online.

Wszelkie dane osobowe dotyczące naszej strony internetowej są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie dla celów świadczenia usług, których realizację nam Państwo zlecili oraz przetwarzania Państwa zapytań. Zlecamy poddostawcom przetwarzanie Państwa zapytań i procesu realizacji naszych usług. Poddostawcy usług są zobowiązani umownie do respektowania niniejszej polityki prywatności.

2. Wykorzystywanie plików cookies

Strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki przesyłane na urządzenie użytkownika z odwiedzanych przez niego stron internetowych („pliki cookies”). Pliki cookies, umożliwiające stronie internetowej rozpoznanie urządzenia użytkownika, są wykorzystywane przez właścicieli stron internetowych do wprowadzania usprawnień w serwisach oraz pozyskania informacji na potrzeby przeprowadzanych analiz. Pliki cookies stosuje się, by zrozumieć, w jaki sposób dana strona lub usługa jest wykorzystywana, pomóc użytkownikowi efektywnie poruszać się pomiędzy stronami, pomóc zapamiętać preferencje użytkownika oraz ogólnie usprawnić korzystanie przez niego ze strony.

2a. Rodzaje stosowanych plików cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje jedynie „techniczne pliki cookies”, które można zdefiniować jako pliki cookies wykorzystywane wyłącznie w celu „wykonania lub ułatwiania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej, lub gdy jest to szczególnie niezbędne w celu świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie zażądanej przez abonenta lub użytkownika.”

Nie są one używane w żadnych innych celach i zwykle są instalowane bezpośrednio przez operatora lub administratora strony internetowej. Obejmują:

 • nawigacyjne lub sesyjne pliki cookies, które zapewniają normalną nawigację i użytkowanie strony;
 • analityczne pliki cookies, podobne do technicznych, wykorzystywane bezpośrednio przez operatora strony do gromadzenia informacji, w formie zagregowanej, o liczbie użytkowników i sposobach korzystania przez nich ze strony;
 • funkcjonalne pliki cookies, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony zgodnie ze zbiorem wybranych kryteriów (na przykład według języka) w celu poprawy jakości usługi.

 

2b. Pliki cookies kontrolowane przez osoby trzecie

W celu zapewnienia ukierunkowanych usług lub treści reklamowych, K+S Polska może korzystać z plików cookies zewnętrznych stron internetowych (tak zwanych „plików cookies osób trzecich”); Pliki takie nie są bezpośrednio obsługiwane przez K+S Polska, lecz instalowane za pośrednictwem strony K+S Polska przez spółki zewnętrzne, które zajmują się profilowaniem online.

Stosowanie tego rodzajów plików cookies wymaga uprzedniego uzyskania Państwa świadomej zgody. Zgoda taka może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez wyłączenie plików cookies przy użyciu metod opisanych poniżej w punkcie „Sposoby kontrolowania plików cookies”. Co się tyczy usługi Google Analytics, zobacz również punkt „Narzędzia do analizy stron internetowych”.

W celu uzyskania potrzebnych informacji i podjęcia decyzji o ewentualnym zezwoleniu na instalację i wykorzystywanie plików cookies osób trzecich, proszę kliknąć w poniższe linki.


Lista Usług świadczonych przez osoby trzecie:

Google i YouTube:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

https://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/cookies/

https://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/managing/

Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

 

3. Sposoby kontrolowania plików cookies

Procedury dotyczące plików cookies różnią się w zależności od przeglądarki, z jakiej Państwo korzystają. Mogą Państwo zarządzać swoimi ustawieniami dotyczącymi plików cookies bezpośrednio na poziomie swojej przeglądarki i na przykład uniemożliwić osobom trzecim ich instalację. Możliwe jest także usunięcie uprzednio zainstalowanych plików cookies, w tym tych, które mogą być zapisane przez tę stronę. Co ważne, wyłączenie wszystkich plików cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie strony.

Jeżeli nie znają Państwo typu ani wersji używanej przeglądarki, mogą Państwo kliknąć przycisk „Pomoc” w górnej części okna przeglądarki, gdzie znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje.

Informacje na temat zarządzania plikami cookies w ramach własnej przeglądarki są dostępne pod następującymi adresami:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_FR&viewlocale=pl_PL

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

4. Narzędzia do analizy stron internetowych

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics - systemu analizy statystyk serwisów www dostarczanego przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics również wykorzystuje pliki cookies. Informacje generowane przez pliki cookies na temat użytkowania strony internetowej (w tym adres IP) są przesyłane do i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych, gdzie są niezwłocznie poddawane anonimizacji (patrz poniżej). Google wykorzystuje te informacje dla celów oceny użytkowania przez Państwa strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z internetu. Google może także przekazywać te informacje osobom trzecim w przypadku gdy jest do tego zobowiązana prawnie lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie łączy danego adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Aby zapobiec zbieraniu i wykorzystywaniu danych przez Google (pliki cookies i adres IP) należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Należy podkreślić, że niniejsza strona internetowa uruchamia narzędzie Google Analytics z ustawieniem „gat._anonymizeIp();”. Gwarantuje to anonimizację zbieranych danych poprzez ukrycie ostatniej części adresu IP użytkownika.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i poufności danych można uzyskać pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

5. Linki do stron internetowych i treści osób trzecich

Z niniejszej strony internetowej mogą Państwo zostać przekierowani na strony osób trzecich za pośrednictwem linków. Nie kontrolujemy takich stron internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za zamieszczane na nich treści lub odnośne standardy ochrony danych. Zalecalibyśmy więc uważne zapoznawanie się z politykami prywatności obowiązującymi dla takich stron osób trzecich.

6. Okres przechowywania danych

K+S Polska przechowuje Państwa dane jedynie tak długo jak jest to bezwzględnie konieczne z uwagi na cele określone w polityce prywatności lub wymagane przepisami prawa. Po zrealizowaniu danego celu odpowiednie dane są usuwane zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych.

7. Bezpieczeństwo przechowywanych danych

Przekazywanie i przechowywanie danych nigdy nie jest w pełni bezpieczne. K+S Polska dokłada jednak wszelkich starań w celu zapewnienia najbardziej zaawansowanych rozwiązań technicznych służących zabezpieczeniu danych osobowych i ich ochronie przed nieupoważnionym dostępem i nadużyciami.

8. Dane kontaktowe administratora danych/podmiotu przetwarzającego dane/Wgląd w dane osobowe

Administratorem danych jest K+S Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, strona internetowa: www.ks-polska.com.

Dane dotyczące użytkowników będą również zbierane i przetwarzane przez K+S Aktiengesellschaft jako podmiot przetwarzający dane, z siedzibą przy Bertha-von-Suttner-Str. 7, 34131 Kassel, Niemcy, strona internetowa www.k-plus-s.com, adres e-mail dataprivacy@k-plus-s.com na potrzeby realizacji zleconych przez Państwa usług, w celu przetwarzania Państwa zapytań oraz optymalizacji funkcjonalności i treści naszej strony internetowej.

Jeżeli chcieliby Państwo mieć wgląd w swoje dane osobowe, poprawić, uaktualnić lub usunąć swoje dane osobowe, wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych lub mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

K+S Polska sp. z o.o.
Polityka prywatności
Telefon: +48 61 628 09 51

e-mail: politykaprywatnosci@k-plus-s.com

9. Zmiany w Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do naszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. W związku z powyższym zalecamy regularne sprawdzanie treści Polityki prywatności.

 

Grudzień 2017 r.