• header-waste-management-01

Gospodarowanie odpadami


Główny obszar działalności tej jednostki biznesowej to długofalowe, bezpieczne odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Na tle innych firm wyróżniamy się dużą liczbą placówek oraz stosowaniem nowoczesnych technik i procedur.

Oprócz samej gospodarki zajmujemy się również przeprowadzaniem stosownych analiz, pakowaniem i transportem odpadów. Ponieważ każdy projekt jest wyjątkowy, to klient decyduje, które usługi są najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

Osoba do kontaktu

 


Odzyskiwanie podziemne

Unieszkodliwianie i wykorzystanie

Najrozsądniejszy sposób odzysku skażonych odpadów: wykorzystujemy właściwości strukturalne odpadów, aby chronić i stabilizować nieczynne wyrobiska kopalń.

Odzyskiwanie podziemne dotyczy standardowo odpadów, takich jak:

 • popiół lotny ze spalarni odpadów,
 • pyły ze spiekalni w przemyśle metalowym,
 • pył aluminiowy,
 • skażone ziemia i gruz,
 • odpady zawierające sól,
 • osady z oczyszczalni chemiczno-fizycznych i szlamy galwaniczne.

Odpady odzyskujemy we wyrobiskach pełniących wcześniej funkcję kopalni potażu i soli. Prawo wymaga, aby wyrobiska górnicze niespełniające obecnych standardów bezpieczeństwa były zasypywane.

Ponieważ wyrobiska znajdują się pomiędzy nieprzepuszczalną warstwą iłów a pokładami soli, odpady składowane są w tym miejscu długoterminowo. K+S dysponuje pięcioma podziemnymi instalacjami odzysku, które wystarczą na kolejne dziesięciolecia składowania odpadów. To największy podmiot tego typu w Europie.

 


Składowanie podziemne odpadów

Długoterminowe, bezpieczne i bezobsługowe unieszkodliwianie

Nasi Klienci mają pewność, że decydując się na umieszczenie odpadów niebezpiecznych kilkaset metrów pod ziemią, w wodo- i gazoszczelnym otoczeniu, wybrali najlepszy sposób ich unieszkodliwienia.

Nasze podziemne instalacje unieszkodliwiania odpadów to najrozsądniejsza opcja w przypadku odpadów o dużym stopniu skażenia, takich jak:

 • odpady zawierające arszenik, cyjanek i rtęć,
 • pozostałości z procesu spalania, szlamy galwaniczne, produkty filtracji i destylacji chemicznej,
 • pyły z filtracji w przemyśle metalowym,
 • pozostałości z procesu utwardzania w kąpieli solnej,
 • skażone ziemia i gruz,
 • odpady stałe z oczyszczania odcieków ze składowiska.

Takie szkodliwe substancje są składowane w nieczynnych wyrobiskach w naszych kopalniach potażu. Odpady umieszczane są w pokładach soli o dużej grubości, znacznie poniżej poziomu wód gruntowych. Pozwala to uniknąć jakichkolwiek przyszłych zagrożeń dla ludzi i środowiska.

 


Wtórne wykorzystanie aluminium (REKAL)

Praktycznie idealne do wszystkich zastosowań

Ponowne wykorzystanie żużlu solnego, uzupełnianie topników solnych, unieszkodliwianie odfiltrowanego pyłu. Jeśli to wszystko wykonuje dla Ciebie jedna firma, prawdopodobnie jesteś już naszym Klientem.

Dlaczego? Ponieważ K+S jest jedynym podmiotem oferującym świadczenie tych wszystkich usług z jednego źródła.

Wszechstronne usługi dla przemysłu wtórnego wykorzystania aluminium

Instalacja REKAL® znajduje się niecałe 200 metrów od wyciągu szybowego, skąd pochodzą surowce do kąpieli solnych. Tuż obok zlokalizowana jest hałda odpadów potasowych, do rekultywacji której posłużył granulat wyprodukowany z żużlu solnego pochodzącego od naszych klientów. Jak widać, staramy się myśleć globalnie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć system, w którym na każdym poziomie występuje wartość dodana:

 • Wszystkie usługi dostarczane z jednego źródła
 • Wysokie możliwości w zakresie ponownego przetwarzania i znaczne ilości topnika solnego
 • Bezpieczne i mądre wykorzystanie oraz składowanie pyłów z procesów filtracji i szlifowania w nieczynnych wyrobiskach kopalni potażu K+S
 • Maksymalny wskaźnik ponownego wykorzystania dzięki otwartemu systemowi i stałym klientom na żużel solny
 • Doskonała jakość topnika solnego
 • Łatwiejszy transport, także międzynarodowy (w tym unikanie pustych kursów dzięki synchronizacji odbiorów i dostaw).