epsoTOP®

Magnez i siarka – skuteczne zapobieganie niedoborom
Foliar fertiliser EPSO Top
Foliar fertiliser EPSO Top bag
For organic farming Certyfikowane do użycia w rolnictwie ekologicznym
16% MgO
= 9.6 % Mg
32,5% SO3
= 13 % S

Informacje o produktach

epsoTOP® jest skutecznym nawozem dolistnym z magnezem i siarką, o natychmiastowym działaniu.

 • Całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
 • Pokrywa wzmożone zapotrzebowanie roślin w fazach krytycznych.
 • Przeznaczony dla wszystkich upraw, np. zbóż, rzepaku, buraków cukrowych, kukurydzy, czy ziemniaków.
 • Bardzo wysoka efektywność, dzięki bezstratnemu pobieraniu przez liść.
 • Mieszalny z większością pestycydów i nawozów płynnych.
 • Działa niezależnie od pH gleby.
 • Składniki pokarmowe w formie siarczanowej (Sól Epsom).
 • Magnez pozytywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego.
 • Siarka odgrywa kluczową rolę w procesie syntezy białek i poprawia efektywność azotu.
 • Wydobywany z naturalnych złóż soli surowej w Niemczech.
 • Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 2018/848 i (EU) 2021/1165.

NAWÓZ MINERALNY, Siarczan magnezu 16+32.5

16%
MgO tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (= 9.6 % Mg)
32.5%
SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (= 13 % S)

Zalecenia stosowania

Przydatne dla rolnictwa ekologicznego

Informacje dotyczące przechowywania

Powiązane produkty