KALISOP® pylisty

Najwyższa jakość dla upraw specjalistycznych
Foliar fertiliser KALISOP fine max. 0,5% Cl
For organic farming Certyfikowane do użycia w rolnictwie ekologicznym
50%
K2O
zawartość potasu (K) = 41.5 %
45%
SO3
zawartość siarki (S) = 18 %

Informacje o produktach

KALISOP® pylisty to nawóz o wysokiej koncentracji potasu i siarki.

  • Praktycznie nie zawiera chloru (max. 1,2 % Cl), dlatego doskonale nadaje się do produkcji nawozów bezochlorkowych oraz substratów i podłoży.
  • Jednorodny, drobny, niezbrylający się nawóz, nawet przy długim przechowywaniu.
  • Idealny do bezpośredniego stosowania w rozsadnikach roślin wrażliwych na chlorki.
  • Powstaje z naturalnych złóż soli surowej w Niemczech.
  • Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z Rozporządzeniem (EU) nr 2018/848 i (EU) nr 2021/1165.
  • Produkt pochodzenia naturalnego – praktycznie wolny od zanieczyszczeń.
  • Neutralne pH ułatwia możliwość mieszania z innymi nawozami. Nadaje się do wszystkich rodzajów gleb i podłoży.
  • Dostępny luzem lub w BB.

NAWÓZ MINERALNY, Siarczan potasu 50 (+45)

50%
K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie
45%
SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (= 18 % S)

Zalecenia stosowania

Przydatne dla rolnictwa ekologicznego

Powiązane produkty