Patentkali®

Recepta na sukces i najwyższą jakość!
Patentkali
Patentkali full aera
Patentkali Big Bag
For organic farming Certyfikowane do użycia w rolnictwie ekologicznym
30%
K2O
(= 24.9 % K)
10%
MgO
(= 6 % Mg)
42,5%
SO3
(= 17 % S)

Informacje o produktach

Patentkali® to wysoko skoncentrowany, kompleksowy nawóz siarczanowy, zawierający potas, siarkę i magnez. 

 • Praktycznie nie zawiera chloru (max. 3 % Cl), nadaje się do stosowania w uprawach specjalistycznych.
 • Okrągłe granule o bardzo dobrej równomierności wysiewu na duże szerokości robocze.
 • Wszystkie składniki nawozu są całkowicie i łatwo rozpuszczalne w wodzie i dostępne dla roślin – forma siarczanowa naturalnego pochodzenia (Kizeryt).
 • Pochodzący z naturalnych złóż soli surowej w Niemczech.
 • Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2018/848 i (WE) nr 889/2008.
 • Optymalny stosunek K-Mg dla ziemniaków, owoców i warzyw.
 • Potas zwiększa odporność roślin na suszę.
 • Magnez wspomaga rozwój systemu korzeniowego.
 • Siarka jest kluczowa w procesie syntezy białek.
 • Działa niezależnie od pH gleby, nie zmienia odczynu gleby.
 • Brak ryzyka zasolenia, podczas suszy, ze względu na niski indeks solny.
 • Do stosowania osobno lub w mieszankach z nawozami niskochlorkowymi.

NAWÓZ MINERALNY, Siarczan potasu z magnezem 30 (+10+42.5)

30%
K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie (= 24.9 % K)
10%
MgO tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (= 6 % Mg)
42.5%
SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (= 17 % S)

Zalecenia stosowania

Przydatne dla rolnictwa ekologicznego

Informacje dotyczące przechowywania

Powiązane produkty