ESTA® Kieserit GRAN.

Moc magnezu z kizerytu
Soil fertiliser ESTA Kieserit gran
Soil fertiliser ESTA Kieserit gran fine full area
For organic farming Certyfikowane do użycia w rolnictwie ekologicznym
25% MgO
= 15.1 % Mg
50% SO3
= 20 % S

Informacje o produktach

ESTA® Kieserit GRAN. to granulowany siarczan magnezu.

 • Stosowanie w celu precyzyjnego zaopatrzenia roślin w magnez i siarkę oraz do poprawy zasobności gleby w te składniki.
 • Do stosowania osobno lub w mieszankach z innymi nawozami.
 • Przeznaczony do upraw rolniczych, ogrodniczych, specjalistycznych oraz do leśnictwa.
 • Okrągłe granule o bardzo dobrej równomierności wysiewu na duże szerokości robocze.
 • Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2018/848 i (WE) nr 889/2008.
 • Zawiera wyłącznie siarkę w formie siarczanowej oraz magnez naturalnego pochodzenia (Kizeryt).
 • Szybko rozpuszczalny w wodzie natychmiastowo dostępny dla roślin.
 • Działa niezależnie od pH gleby.
 • Brak ryzyka zasolenia podczas suszy.
 • Pozwala na nawożenie siarką niezależnie od nawożenia azotem.
 • Ze względu na dobre zaopatrzenie roślin w siarkę, poprawia pobranie i efektywność azotu.
 • Magnez wspomaga rozwój systemu korzeniowego.
 • Do stosowania osobno lub w mieszankach z innymi nawozami granulowanymi.
 • Wydobywany z naturalnych złóż soli surowej w Niemczech.

NAWÓZ MINERALNY, Kizeryt 25+50

25%
MgO tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (= 15.1 % Mg)
50%
SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (= 20 % S)

Zalecenia stosowania

Przydatne dla rolnictwa ekologicznego

Informacje dotyczące przechowywania

Powiązane produkty