ESTA® Kieserit pylisty

Moc magnezu z kizerytu
Soil fertiliser ESTA Kieserit fine
Soil fertiliser ESTA Kieserit fine full area
For organic farming Certyfikowane do użycia w rolnictwie ekologicznym
27% MgO
= 16.3 % Mg
55% SO3
= 22 % S

Informacje o produktach

ESTA® Kieserit pylisty to siarczan magnezu pylisty.

 • Stosowanie w celu precyzyjnego zaopatrzenia roślin w magnez i siarkę oraz do poprawy zasobności gleby w te składniki.
 • Do stosowania osobno lub w mieszankach z innymi nawozami.
 • Przeznaczony do upraw rolniczych, ogrodniczych, specjalistycznych oraz do leśnictwa.
 • Postać drobnej soli o idealnych właściwościach pozwala na łatwą aplikację lub dalsze przetwarzanie.
 • Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2018/848 i (WE) nr 889/2008.
 • Zawiera wyłącznie siarkę w formie siarczanowej oraz magnez naturalnego pochodzenia (Kizeryt).
 • Szybko rozpuszczalny w wodzie i natychmiastowo dostępny dla roślin.
 • Działa niezależnie od pH gleby.
 • Brak ryzyka zasolenia podczas suszy.
 • Pozwala na nawożenie siarką niezależnie od nawożenia azotem.
 • Ze względu na dobre zaopatrzenie roślin w siarkę, poprawia pobranie i efektywność azotu.
 • Magnez wspomaga rozwój systemu korzeniowego.
 • Wydobywany z naturalnych złóż soli surowej w Niemczech.

NAWÓZ WE Kizeryt 27+55

27%
MgO tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (= 16.3 % Mg)
55%
SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (= 22 % S)

Zalecenia stosowania

Przydatne dla rolnictwa ekologicznego

Powiązane produkty