ESTA® Kieserit 26 pylisty

Moc magnezu z kizerytu
Soil fertiliser ESTA Kieserit 26 fine
Soil fertiliser ESTA Kieserit 26 fine full area
For organic farming Certyfikowane do użycia w rolnictwie ekologicznym
26% MgO
= 15.7 % Mg
53% SO3
= 21.2 % S

Informacje o produktach

ESTA® Kieserit 26 pylisty to siarczan magnezu pylisty. 

 • Stosowanie w celu precyzyjnego zaopatrzenia roślin w magnez i siarkę oraz do poprawy zasobności gleby w te składniki.
 • Do stosowania osobno lub w mieszankach z innymi nawozami.
 • Przeznaczony do upraw rolniczych, ogrodniczych, specjalistycznych oraz do leśnictwa. .
 • Postać drobnej soli o idealnych właściwościach pozwala na łatwą aplikację lub dalszą przetwarzanie.
 • Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2018/848 i (WE) nr 889/2008.
 • Zawiera wyłącznie siarkę w formie siarczanowej oraz magnez naturalnego pochodzenia (Kizeryt).
 • Szybko rozpuszczalny w wodzie natychmiastowo dostępny dla roślin.
 • Działa niezależnie od pH gleby.
 • Brak ryzyka zasolenia podczas suszy.
 • Pozwala na nawożenie siarką niezależnie od nawożenia azotem.
 • Ze względu na dobre zaopatrzenie roślin w siarkę, poprawia pobranie i efektywność azotu.

NAWÓZ MINERALNY, Kizeryt 26+53

26%
MgO tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (= 15.7 % Mg)
53%
SO3 trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (= 21.2 % S)

Zalecenia stosowania

Przydatne dla rolnictwa ekologicznego

Powiązane produkty