Mikroskładniki

Mangan (Mn)

W pigułce

Aktywator enzymów w metabolizmie roślin

Mangan stymuluje lub jest składnikiem wielu enzymów, przez co znacząco wpływa na metabolizm rośliny. Wpływa na fotosyntezę, syntezę kwasów tłuszczowych oraz metabolizm węglowodanów. Niedobór manganu występuje głównie w glebach organicznych i węglanowych, ze względu na fiksację manganu. Wysoka wartość pH i odpowiednie napowietrzenie gleby zmniejszają stężenie jonów manganu.

W glebie

Mangan w glebie

Mangan występuje głównie w formie tlenku, ale występuje również w krzemianach. Jony Mn2+ są uwalniane do roztworu glebowego podczas wietrzenia krzemianów. Ważnymi czynnikami decydującymi o zdolności gleby do zatrzymywania łatwo wymienialnego manganu są także zawartość cząstek spławialnych w glebie, pH oraz potencjał redox gleby.

Wraz ze spadkiem wartości pH i obniżeniem potencjału redox następuje wzrost stężenia jonów Mn dostępnych dla roślin. Niski potencjał redox występuje w przypadku niskiej zawartości tlenu w glebie (zagęszczenie, zalanie, stojąca woda). Natomiast wysoka wartość pH i odpowiednie napowietrzenie gleby powoduje obniżenie koncentracji jonów Mn.

Niedobór manganu występuje głównie na glebach organicznych i węglanowych, glebach o wysokim pH oraz bardzo lekkich glebach piaszczystych, które często są dobrze napowietrzone ze względu na wiązanie manganu. Gleby próchniczne i piaszczyste podsolne są raczej ubogie w Mn, ponieważ mangan jest słabiej wiązany.

 

W roślinie

Mangan w roślinie

Mangan jest pobierany przez roślinę tylko w postaci jonów Mn2+. Proces ten może być hamowany przez wysokie stężenia jonów Mg2+-, Ca2+-, Cu2+- i żelaza. Mangan stymuluje lub jest składnikiem wielu enzymów i dlatego w dużym stopniu wpływa na przemianę materii w roślinie.

Funkcje manganu w roślinie

 • Bezpośrednio wpływa na fotosyntezę poprzez wspomaganie syntezy chloroplastów.
 • Ważna rola w syntezie kwasów tłuszczowych.
 • Wpływa na budżet energetyczny poprzez regulację metabolizmu węglowodanów.
 • Redukcja azotanów w roślinach jest możliwa tylko wtedy, gdy obecna jest wystarczająca ilość manganu.
 • Zwiększa wzrost korzeni wtórnych.
 • Stymuluje wzrost dzięki wpływowi na wydłużanie się komórek.
 • Podobnie jak miedź, mangan jest ważny dla unieruchomienia wolnych rodników tlenowych.
 • Mangan i magnez zwiększają koncentrację cennych składników, takich jak kwas cytrynowy i witamina C.
 • Podnoszą jakość mrożonych warzyw i odporność ziemniaków na przebarwienia podczas przetwarzania na puree i proszek ziemniaczany.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Niedobory

Niedobór manganu prowadzi do chlorozy i nekrozy

 • Młode i środkowe liście wykazują chlorotyczne plamy między żyłkami, ponieważ rozwój chloroplastów jest zaburzony.

 • U Gramineae widoczne są chlorotyczne i nekrotyczne paski.

 • Szczególnie charakterystyczne są objawy niedoboru u owsa, które nazywane są: szarą plamistością lub wczesną zarazą, przy czym roślina wykazuje brudnoszare paski lub plamy u podstawy liści. Zaburzony zostaje cały bilans wodny.

 • Rośliny z niedoborem manganu mają mniejszą objętość komórek. Wydłużanie się komórek i wzrost korzeni wtórnych są negatywnie zakłócone.

   

Toksyczność manganu

 • Występuje na glebach kwaśnych, ponieważ roztwory glebowe zawierają głównie jony Mn2+, które są łatwo pobierane.
 • Na starszych liściach, nasadach liści i łodygach pojawiają się czarno-brązowe plamy będące konsekwencją odkładania się MnO2. W późniejszym okresie pojawiają się na nich chlorotyczne obwódki.
 • Mogą wystąpić indukowane niedobory żelaza, magnezu i/lub wapnia, które dodatkowo potęgują objawy występujące na roślinie.
Przegląd produktów

Produkty zawierające Mangan (Mn)