Konsumentom zależy na tym, aby owoce wyglądały świeżo i zdrowo, a owoce w momencie wystawienia na sprzedaż były odpowiednio wybarwione i dojrzałe. Dla każdego sadownika corocznym wyzwaniem jest produkcja wysokiej jakości owoców, które wytrzymają krytyczną ocenę kupujących. Zbilansowane zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe  w znacznym stopniu przyczynia się do zbioru owoców z „ekstraklasy”.

W pigułce

W uprawie owoców kluczowy jest smak oraz trwałość

Oprócz „zewnętrznych” cech jakościowych owoców, do cennych właściwości należą czynniki „wewnętrzne, takie jak zawartość minerałów i witamin, a także zawartość barwników i substancji antystresowych, np. antocyjanów. Obie kategorie można znacznie poprawić poprzez optymalne odżywianie roślin.

 • Potas poprawia wzrost roślin, zapewnia lepszą mrozoodporność.
 • Magnez to gwarancja wysokiej jakości owoców.
 • Siarka jest niezbędna do indukcji własnych mechanizmów obronnych rośliny.
 • Mikroelementy kontrolują ważne procesy fizjologiczne roślin.
Znaczenie i korzyści

Jakość przede wszystkim

W dzisiejszym sadownictwie nacisk kładziony jest na produkcję owoców wysokiej jakości. Tylko odpowiednio zaopatrzone w składniki pokarmowe drzewa owocowe dają owoce najwyższej klasy jakości. Pobieranie składników pokarmowych przez owoce jest stosunkowo niskie, w porównaniu z uprawami rolniczymi, ale przy układaniu programu nawożenia należy zauważyć, że składniki odżywcze gromadzą się głównie w innych częściach rośliny, takich jak drewno i liście.

Zalecenia nawozowe w sadach opierają się na potrzebach drzew owocowych, nie tylko na wynoszeniu składników wraz z plonem.

Składniki pokarmowe

Najważniejsze składniki pokarmowe w uprawie owoców

Potas – dla wysokowydajnych drzew i krzewów

Kaliumsulfat erhöht Fruchtgrösse bei Äpfeln
 • Potas bierze udział w wielu procesach metabolicznych decydujących o plonowaniu i jakości owoców
 • Potas poprawia wykorzystanie wody, asymilację i zawiązywanie owoców, a tym samym pozytywnie wpływa na plonowanie
 • Kryteria jakościowe, takie jak zawartość cukrów lub kolor skórki, również warunkowane są zawartością potasu

Magnez – wysoka jakość gwarantowana

EPSO Microtop erhöht Chlorophyllgehalt

Aby zapewnić odpowiednią jakość zbieranych owoców, należy zapewnić zaopatrzenie drzew i krzewów w magnez.

 • Magnez nie tylko sprzyja przyswajaniu, ale także odgrywa ważną rolę w transporcie asymilacji. Zwiększa to zawartość cukru i kwasów w owocach.
 • Poprawia się tworzenie substancji aromatycznych, ale także wielkość i wybarwienie owoców.
 • Niedobór magnezu jest dość powszechny w uprawach sadowniczych i może być zaostrzony przez wysoki poziom wapnia lub potasu w glebie.

Jak można było zaobserwować w dwuletnim doświadczeniu w jabłoni, zawartość magnezu i chlorofilu znacznie wzrosła po zastosowaniu epsoMICROTOP. Wzrost zawartości Mg w owocach wpłynął na lepsze wybarwienie owoców.

 

Siarka – niezbędna dla zdrowia i odporności

 • Siarka aktywuje ważne enzymy w metabolizmie energii i kwasów tłuszczowych. Jest niezbędna do syntezy aminokwasów zawierających siarkę, wpływa na proces syntezy białka, a tym samym pozytywnie wpływa na plonowanie.
 • Siarka jest niezastąpiona w produkcji własnych substancji obronnych rośliny, tzw. fitoaleksyn.
  Obecnie duże znaczenie przywiązuje się do niektórych związków zawierających siarkę, takich jak glutation, które odgrywają kluczową rolę w odporności roślin na choroby i szkodniki.
 • Siarka umożliwia roślinie optymalne utrzymanie procesów fizjologicznych nawet w warunkach stresu suszy oraz uniknięcie lub przynajmniej zminimalizowanie strat plonów. Siarka jest składnikiem produktu przemiany materii glutationu, który jako przeciwutleniacz unieszkodliwia rodniki tlenowe, wytwarzane przez stres suszy i tym samym zapobiega nekrozie liści.
 • Zgodnie z ostatnimi odkryciami, związki zawierające siarkę są również zaangażowane w obronę przed stresem i uszkodzeniami termicznymi.
 • Optymalne zaopatrzenie w siarkę prowadzi do efektywnego wykorzystania azotu. Jeśli brakuje siarki, pobrany azot nie może zostać przekształcony w białka i wysyłany jest sygnał do korzeni, aby pobierały mniej azotu. Aby optymalnie wykorzystać azot, należy pokryć zapotrzebowanie roślin na siarkę.

 

Nie zapomnij o mikroelementach

Mikroelementy, takie jak bor, cynk i mangan, zyskują coraz większe znaczenie w nowoczesnych uprawach sadowniczych. W wielu glebach ich zawartość jest niewystarczająca lub nie mogą być pobierane w wystarczających ilościach.

Ponieważ mikroelementy kontrolują ważne etapy rozwoju roślin, mogą wystąpić straty w plonie i jakości – również w wyniku przejściowych niedoborów.

 • Bor ma ogromne znaczenie dla zapłodnienia kwiatów. Niedobór powoduje mniej zawiązanych owoców i owoce są zniekształcone.
 • Cynk kontroluje liczne reakcje enzymatyczne. Niewystarczająca podaż cunku  prowadzi do zniekształecenia pędów i przebarwień liści.
 • Niedobór manganu objawia się np. plamkami na owocach jabłkach. Ponadto znacznie skraca się okres przechowania i przydatności do spożycia owoców.

Niedobory mikroelementów można skutecznie i szybko uzupełnić stosując nawozy dolistne.

Zalecenia nawozowe

Zalecenia nawozowe - uprawa owoców

Wszystkie gatunki owoców są bardzo wrażliwe na chlorki i zasolenia. Dlatego w nawozach stosuje się potas i magnez w formie siarczanowej, aby uniknąć zagrożeń dla plonów i ich jakości.

Zalecenia - nawożenie doglebowe

Poniższe zalecenia dotyczące nawożenia obliczane są na podstawie pobrania składników pokarmowych przez rośliny uprawne na podstawie optymalnej zawartości składników pokarmowych w glebie (w Niemczech klasa zawartości gleby "C"). Nie uwzględnia się dodatków za specyficzne dla danego miejsca straty spowodowane wymywaniem, wiązaniem lub erozją.

W zależności od uprawy

ok. 200-500 kg ha-1 PatentKALI®
ok. 100-200 kg ha-1 ESTA® Kieserit  

Zalecenia stosowania produktów

Zalecenia - nawożenie nalistne

epsoTOP jako roztwór 2-5%, 25-50 kg ha-1 (podzielone na 2 do 3 oprysków; Możliwe stosowanie łącznie ze środkami ochrony roślin), termin: przed kwitnieniem do zawiązania owoców lub wystąpienia objawów niedoboru. Wszystkie produkty EPSO nadają się również do fertygacji.

Objawy niedoborów

Interaktywnie optymalizuj nawożenie