Rzepak jest ważną rośliną oleistą, a na rynku światowym jest duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości olej jadalny, ponieważ charakteryzuje się bardzo dobrym składem nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto rzepak jest ważnym surowcem do produkcji biopaliw, chemikaliów, farmaceutyków i zastosowań technicznych.

W pigułce

Rzepak jest wydajny tylko przy optymalnym zaopatrzeniu w składniki pokarmowe.

Uprawa rzepaku daje wiele korzyści, takie jak urozmaicenie płodozmianu, zwiększona efektywność wykorzystania składników pokarmowych lub jako idealny przedplon pod zboża. Rzepak ma wysokie wymagania w zakresie nawożenia. Wysoka dostępność potasu z gleby lub poprzez zastosowanie nawożenia jest warunkiem uzyskania optymalnego plonu.

 • Dobre wykorzystanie azotu dzięki potasowi, magnezowi i siarce.
 • Magnez gwarantuje wysoką produkcję asymilatów w liściach i łuszczynach.
 • Niedobór siarki powoduje drastyczny spadek plonów.
 • Rzepak jest uprawą szczególnie wymagającą boru, dlatego nawożenie borem powinno być dla tej uprawy standardem.
Znaczenie i korzyści

Rzepak źródłem oleju i energii

Uprawa rzepaku ma bardzo duże znaczenie dla rolnictwa, gdyż jest bardzo opłacalna.

 • Wysokowartościowy olej rzepakowy cieszy się rosnącym zainteresowaniem na rynkach światowych.
 • Duży popyt wobec stosunkowo ograniczonej podaży gwarantuje stałe ceny.
 • Przetwórstwo rzepaku jako odnawialnego źródła energii np. do produkcji oleju napędowego wymaga odpowiednich powierzchni uprawnych.
 • Znaczna wartość przedplonu rzepaku, który w przypadku pszenicy ozimej wykazuje zwyżkę wobec uprawy po sobie w wysokości 10 %, znacznie zwiększa opłacalność płodozmianu.
 • Bezorkowa uprawa pozwala zaoszczędzić nakład pracy i kosztów.
 • W turystycznie atrakcyjnych regionach kwitnąca uprawa rzepaku stanowi niezwykle urokliwy element krajobrazu.
Składniki pokarmowe

Najważniejsze składniki odżywcze dla rzepaku

pl-crops-content-rape-2

Rzepak wymaga potasu

Pod względem składników pokarmowych rzepak jest bardzo wymagający. Dla osiągnięcia optymalnych plonów niezbędne jest nawożenie azotem, fosforanem i przede wszystkim potasem.

 • Na początku wegetacji w okresie wiosennym rzepak przyswaja w krótkim czasie duże ilości potasu, co wyprzedza tworzenie suchej masy.
 • Uprawa rzepaku może zawierać przy pełnym ulistnieniu do 400 kg K2O ha-1.
 • Aż do spoczynku zimowego uprawa rzepaku przyswaja zależnie od etapu wzrostu 100 kg K2O ha-1.
 • Odpowiednia ilość potasu zwiększa zimotrwałość rzepaku, co ogranicza straty upraw w przypadku ostrej zimy.
 • Optymalna gospodarka wodna pozwala roślinom przetrwać okresy suszy.
 • Aktywacja procesów enzymatycznych wpływa pozytywnie na wytwarzanie oleju.

Magnez i siarka dla podwyższonej zawartości oleju

Magnez

 • Przyswajanie magnezu (Mg) odbywa się głównie na etapie tworzenia łuszczyny.
 • Zapotrzebowanie uprawy rzepaku na magnez wynosi ok. 60 kg MgO ha-1.
 • Nawozy magnezowe pozwalają odbudować aparat liściowy uszkodzony na skutek ostrej zimy.
 • Lepsza wydajność asymilacyjna rzepaku, a w szczególności łuszczyny, wpływa pozytywnie na wysokość plonów oraz na oleistość roślin.
 • W polskich warunkach dobre efekty przynosi nawożenie połączone z kizerytem.
pl-crops-content-rape-3

Siarka

 • Rzepak wykazuje zapotrzebowanie na siarkę wysokości 50-70 kg S ha-1.
 • Dostarczenie uprawie rzepaku optymalnej ilości siarki pozwala na bardziej skuteczne wykorzystanie azotu, co wpływa pozytywnie na plony.
 • Siarka bierze bezpośredni udział w syntezie kwasów tłuszczowych, wspierając tym samym wytwarzanie oleju.
 • Lekkie niedobory siarki można zniwelować bez negatywnego wpływu na plony  w końcowym etapie kształtowania się pąków poprzez aplikację dolistną produktów EPSO. Długotrwałe niedobory siarki mogą obniżyć plony nawet o 75 %.
 • Rzepak przyswaja siarkę równolegle z magnezem, tak więc zaleca się jednoczesną aplikację obu składników.
 • Nawozy gospodarcze stanowią drugorzędne źródło siarki.

Bor – standardowy nawożenie w uprawie rzepaku

 • Rzepak wykazuje duże zapotrzebowanie na bor.
 • Uprawa rzepaku przyswaja podczas wegetacji 350-450 g boru ha-1.
 • Skutkami niedoboru boru obniżającymi plony są: zgrubienia dolnej części łodygi, nierównomierny wzrost, porowatość korzeni, krótsze korzenie boczne oraz słabo wykształcona łuszczyna po okresie kwitnienia.
 • Badania gleby wykazują, iż powierzchnie pod  uprawę rzepaku wymagają dodatkowego nawożenia borem.
 • Zawartość boru w glebach lekkich nie powinna być niższa niż 0,2-0,5 mg boru na 1 kg gleby, natomiast w glebach ciężkich – 0,25-1,2 mg boru na 1 kg gleby.

Nawożenie manganem gleb próchniczych

 • Niedobory manganu występują na glebach wykazujących wysoką zawartość próchnicy i/lub znaczne wartości pH, oraz po wapnowaniu.
 • Podobnie jak magnez, mangan wpływa na chlorofil, a tym samym na proces fotosyntezy. Zwiększa on wydajność asymilacyjną rzepaku, gwarantując lepsze plony.
 • Mangan wspiera wzrost korzeni bocznych, co pozwala na  skuteczniejsze przyswajanie składników pokarmowych z gleby.
 • Jedynie dobrze nawożona uprawa zagwarantuje wysokie plony.
 • Dla uniknięcia konkurencji pokarmowej nawożenie dolistne manganem powinno być zawsze łączone z magnezem.
Zalecenia nawozowe

Zalecane nawożenie

Nawozy stosuje się w celu utrzymania żyzności gleby, tak aby jej naturalny potencjał plonowania mógł być zachowany. Wymaga to utrzymania optymalnej zawartości składników pokarmowych w glebie. Składniki pokarmowe wyniesione wraz z plonem należy uzupełnić poprzez aplikację nawozu. Oprócz uzupełnienia wyniesionych składników pokarmowych należy uwzględnić korekty, ze względu na straty specyficzne dla danego stanowiska (na przykład: wymywanie lub erozja).

Całkowite pobranie składników pokarmowych przez rośliny wynika z ich zawartości w plonie głównym (np. ziarno, bulwy lub korzenie) oraz w resztkach pożniwnych (np. słoma, liście). Jeśli resztki pożniwne pozostaną na polu, należy uzupełnić tylko składniki pokarmowe wyniesione z plonem głównym.

Zalecenia - nawożenie doglebowe

W tabeli przedstawiono zalecenia nawozowe, obliczone na podstawie pobrania składników pokarmowych przez główne uprawy, na podstawie średniej zawartości składników pokarmowych w glebie. Korekty dotyczące strat specyficznych dla stanowiska z powodu wymywania, unieruchamiania lub erozji nie są brane pod uwagę.

 • Ok. 400-600 kg preparatu Korn-KALI ha-1 pokrywa zapotrzebowanie na potas, magnez i siarkę.
 • Ok. 200-300 kg PatentKALI ha-1 pokrywa wiosenne zapotrzebowanie na siarkę i magnez oraz dostarcza potas.
 • 200-300 kg ESTA Kieserit GRAN.ha-1 pokrywa zapotrzebowanie na siarkę i magnez. Ostre niedobory magnezu i siarki wymagają ilości 300-400 kg ha-1.

Zalecenia stosowania produktów

Zalecenia - nawożenie nalistne

20-25 kg epsoTOP (epsomit) ha-1 lub epsoMICROTOP w koncentracji 5 %-owej pokrywa szczytowe oraz ukryte zapotrzebowanie na magnez i siarkę oraz dostarcza mikroelementy. Nawożenie może przebiegać w kilku dawkach od stadium rozety, aż do kwitnienia.

Rekomendacje produktów

Objawy niedoborów

Interaktywnie optymalizuj nawożenie