Uprawy

Buraki cukrowe

Słodkość to nie jedyna cecha buraków cukrowych. Rozwój tej rośliny odegrał ważną rolę w rewolucji rolno-przemysłowej sprzed ponad 200 lat. Teraz burak cukrowy powraca do gry, jeśli chodzi o nowe technologie wykorzystujące molekuły cukru: jako magazyn energii, w bioreaktorach lub w materiałach budowlanych do wszystkiego, co może wyprodukować drukarka 3D.

W pigułce

Burak cukrowy ma najwyższe wymagania pokarmowe

Z taką perspektywą na przyszłość ta uprawa jest nadal ważnym elementem płodozmianu w ważnych regionach uprawnych w kraju. W płodozmianie burak cukrowy stawia najwyższe wymagania w zakresie zaopatrzenia w makro – i mikroelementy.

 • Potas jest składnikiem koniecznym dla uzyskania wysokich, niezawodnych plonów i jest niezbędny dla optymalizacji wydajności azotu.
 • Magnez utrzymuje zdolność asymilacji liści i gromadzenie ważnych składników odżywczych.
 • Wysokie plony cukru osiąga się dzięki zrównoważonym dawkom składników pokarmowych.
 • Bor jest kluczowym mikroelementem w uprawie buraków – niedobory skutkują znaczną obniżką plonów. 
Znaczenie i korzyści

Buraki cukrowe mają najwyższe wymagania pokarmowe

Uprawa buraków cukrowych stanowi jeden z najważniejszych czynników polskiego rolnictwa. Trwała produkcja wysokojakościowego surowca jakim jest cukier, wymaga odpowiedniej uprawy i zastosowania ekonomicznej i ekologicznej agrotechniki.

W płodozmianie buraki cukrowe wykazują wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Znaczącą rolę odgrywają tutaj glównie: azot (N), fosfor (P), potas (K), magnez (Mg), siarka (S), oraz mikroelementy – bor (B) i mangan (Mn).

Znaczenie uprawy buraków cukrowych jest szerokie: spulchnia glebę po intensywnym plodozmianie zbożowym, podnosi żyzność gleby i przyczynia sie do jej wielostronnego zagospodarowania.

Składniki pokarmowe

Najważniejsze składniki pokarmowe dla buraka cukrowego

pl-crops-content-sugar-beet-1
Przeprowadzone doświadczenia dowodzą, iż nawozy potasowe wpływają pozytywnie na jakość plonów, nawet w przypadku wysokiej zawartości potasu w glebie.

Potas – gwarancja wysokich plonów

 • Potas obierany jest przez buraki cukrowe w ilościach 450-600 kg K2O ha-1 w ciągu roku. Jest to więc pod względem ilościowym najważniejszy składnik pokarmowy dla tej uprawy.
 • Przeważająca część potasu gromadzona jest w fizjologicznie aktywnej masie lisci, podczas gdy jego ilość w korzeniu jest znacznie niższa.
 • Potas wpływa na wysokość plonów i zawartość cukru.
 • Optymalizuje wykorzystanie azotu, czego dowodem sa doświadczenia przeprowadzone w Kończewicach i Chrząstowie.
 • Wspiera wydajność fotosyntezy, co prowadzi do podwyższonej przemiany weglowodanów (produkcja sacharozy). Wpływa to korzystnie na transport i magazynowanie asymilatów.
 • Potas wzmaga odporność buraków cukrowych na choroby, co zwiększa wydajność uprawy.
 • Niedobory potasu w glebie zagrażają jej żyznosci i mają negatywny wpływ na zawartość cukru i wysokość plonów.
pl-crops-content-sugar-beet-2

Potas dla uzyskania lepszej jakości buraków cukrowych

 • Najważniejszym parametrem określającym jakość buraków cukrowych jest zawartość cukru.
 • Potas wpływa pozytywnie na polaryzację w burakach cukrowych, ze względu na swój udzial w tworzeniu cukrów, ich transporcie oraz magazynowaniu.
 • Przeprowadzone doświadczenia pozwoliły stwierdzić, iż optymalne zaopatrzenie w potas podwyższa zawartość cukru od 0,5-1 %, co ma wpływ na ich ostateczną cenę oferowaną rolnikom przez cukrownie.
 • Potas i sód (Na) wpywaja za zasadowość soku surowego, co jest niezbędnym kryterium.
 • W niektórych regionach ustanowiono dodatkowo premie jakościowe zwiazane ze standardową stratą melasy. Standardowa strata melasy określana jest głównie na podstawie zawartości azotu aminowego.
 • Zmiana formuły jakosciowej określajacej pozyskanie cukru, wykazała spadek efektu standardowej straty melasy, ponieważ niewielki wzrost potasu rekompensowany zostaje przez obniżenie zawartości azotu aminowego. Standardowa strata melasy pozostaje więc niezmienna.
 • Optymalne nawożenie potasem zwiększa skuteczność działania azotu.
pl-crops-content-sugar-beet-3

Zrównowazony stosunek substancji pokarmowych gwarancja wysokich plonów

Dla uzyskania wysokich plonów niezbędne są również magnez, sód, siarka, bor i mangan.

 • Na wysokość plonów wpływa przede wszystkim magnez, gdyz długo utrzymuje wydajnosc asymilacji w liściach oraz reguluje cykl kwasu cytrynowego podczas oddychania komórkowego, wpływajac na produkcję białek, tłuszczów i weglowodanów.
 • Odpowiedni poziom sodu poprawia gospodarkę wodną roślin, co częściowo pozwala przetrwać niedobory potasu podczas suszy. Doświadczenia wykazały, iż dawka sodu rzędu 20-40 kg ha-1 pozwala uzyskac zwyżkę plonu cukru w wysokości 300-600 kg ha-1.
 • Siarka podnosi jakość cukru, poprzez obniżenie poziomu azotu aminowego. Niedobory siarki zwiekszają standardową strate melasy.
 • Bor bierze udział w kształtowaniu tkanek i w produkcji substancji budulcowych, jak np. cukru. Niedobór boru powoduje zgorzel lisci sercowych i suchą zgniliznę, co znacznie obniża plony.
 • Mangan odgrywa w przemianie materii podobną funkcję jak magnez. Podnosi plony wpływając pozytywnie na asymilację lisci w okresie wegetacji.
Zalecenia nawozowe

Zalecenia nawozowe - buraki cukrowe

Nawożenie buraków cukrowych zorientowane jest na wysokie plony, zawartość jakość cukru.

Zalecenia - nawożenie doglebowe

Burak cukrowy to roślina o bardzo wysokim zapotrzebowaniu na potas, który należy podawać w formie chlorkowej. Najlepszą strategią na podanie tego składnika jest podzielenie dawki na jesienną (50-75 % dawki całkowitej), oraz wiosenną (25-50 % dawki całkowitej). Należy pamiętać, aby dawkę wiosenną zastosować najpóźniej miesiąc przed siewem roślin. 

Poniższe zalecenia nawozowe są obliczane na podstawie ilości składników pokarmowych wyniesionych z pola wraz z plonem, zakładając średnią zawartość składników pokarmowych w glebie. Korekty ze względu na straty specyficzne dla gleby spowodowane wymywaniem, unieruchamianiem lub erozją nie są brane pod uwagę.

 

 

 • 600-900 kg nawozu Korn-KALI ha-1 pokrywa zapotrzebowanie uprawy na potas, sód, siarke oraz czesciowo Mg. Na glebach zwiezlych (< 30-35 punktów) zaleca sie jesienne nawozenie scierniska, na glebach lekkich natomiast preferuje sie nawozenie wiosenne.
 • Stanowiska z niedoborem magnezu o odpowiedniej ilosci wapnia, nawozi sie nawozem ESTA Kieserit GRAN.w ilosci 400-500 kg ha-1.

Zalecenia stosowania produktów

Zalecenia - nawożenie nalistne

Nawożenie nalistne skutecznie dostarcza roślinie mikroelementów: boru, manganu, cynku czy miedzi.

Uzupełnia również nawożenie gleby szybko dostępnymi makroskładnikami, takimi jak magnez czy siarka. W fazach silnego wzrostu nawożenie przez liście pokrywa szczytowe zapotrzebowanie i zapewnia optymalne zaopatrzenie w składniki odżywcze, nawet w suchych warunkach lub gdy mineralizacja siarki jest zbyt wolna.

Zapewnia to wysokie plony o doskonałej jakości. Jeżeli objawy niedoboru już wystąpiły, nawożenie nalistne jest skutecznym i najszybszym rozwiązaniem.

Zalecenia stosowania produktów

epsoMICROTOP stosuje się w roztworze 5 %-owym, w okresie od fazy zwierania rzędów do lipca/pocz. sierpnia (w połączeniu ze fungicydami). Dostarcza on burakom cukrowym boru i manganu.

Objawy niedoborów

Interaktywnie optymalizuj nawożenie