nutrients-hero-5-2
Składniki pokarmowe

Składniki pokarmowe i pierwiastki korzystne

Składniki pokarmowe są niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin. Według aktualnej wiedzy naukowej istnieje 14 niezbędnych składników pokarmowych roślin, które dzieli się na makro i mikroelementy. Ponadto rośliny pochłaniają inne pierwiastki, które naukowcy nazywają pierwiastkami korzystnymi. Tutaj znajdziesz informacje o tych grupach i najważniejszych funkcjach potasu, magnezu, boru, manganu i innych.

Makroskładniki

Składniki pobierane w największych ilościach

Makroelementy występują w stosunkowo wysokich stężeniach w tkance roślinnej, ich pobranie wynosi od kilku do nawet kilkuset kg/ha. Sześć składników pokarmowyc zostało sklasyfikowane jako makroelementy: potas, magnez, siarka, azot, fosfor i wapń.

Mikroskładniki

Niewielkie pobranie, wielkie efekty

Mikroelementy występują w tkankach roślinnych w stosunkowo niskich stężeniach. Zapotrzebowanie roślin na mikroelementy to kilka - kilkaset gramów na hektar. Bywają również określane jako pierwiastki śladowe. Obecnie znanych jest osiem mikroelementów: bor, chlor, żelazo, miedź, mangan, molibden, nikiel i cynk. Oto informacje na temat funkcji najważniejszych mikroelementów:

Pierwiastki korzystne

Niekonieczne, ale pomocne

W przeciwieństwie do makro- i mikroelementów, pierwsiatki korzystne nie są niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin. Mogą pełnić ważne funkcje pod względem plonowania, jakości czy tolerancji na stres, ale można je zastąpić innymi elementami. Jednak często odgrywają ważną i istotną rolę u ludzi i zwierząt, które żywią się roślinami. Przykładami są sód, selen lub krzem.

Składniki pokarmowe i pierwiastki korzystne

Kiedy składnik pokarmowy jest niezbędny?

Składniki pokarmowe, w odróżnieniu od pierwiastków korzystnych, są niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin. Kryterium to spełniają makro- i mikroskładniki pokarmowe: 

  • Jeśli składniki pokarmowe nie są dostępne w wystarczających ilościach, prowadzi to do wystąpienia określonego objawu niedoboru.
  • Każdy składnik pokarmowy ma przynajmniej jedną funkcję w roślinie, która została naukowo udowodniona i dla której nie może być zastąpiony przez żaden inny element.
  • W przypadku całkowitego braku składnika pokarmowego wzrost zostaje zatrzymany i roślina nie może zakończyć swojego cyklu życiowego.

Zgodnie z tymi kryteriami istnieje 14 niezbędnych dla roślin składników pokarmowych, o które zna świat nauki. Ponadto rośliny pobierają inne elementy, które nie są niezbędne dla ich wzrostu i rozwoju oraz nie spełniają trzech wymienionych wyżej kryteriów niezbędnych roślinnych składników pokarmowych. Substancje te nazywane są "pierwiastkami korzystnymi".

 

Kontakt

Twój kontakt KALI Akademia

lucyna.lewicka@ks-polska.com
Lucyna Lewicka
Marketing Manager
Baza wiedzy

Więcej informacji na temat upraw i składników pokarmowych

Od profesjonalistów dla profesjonalistów! Polecamy więcej wiedzy i praktycznych informacji na temat upraw i składników pokarmowych