Mikroskładniki

Miedź (Cu)

W pigułce

Składnik wielu enzymów w metabolizmie roślin

Stężenie miedzi w roztworze glebowym zależy od wartości pH oraz dostępnych czynników chelatujących, takich jak materia organiczna, mangan i tlenki żelaza. Miedź jako składnik enzymów pozytywnie wpływa na metabolizm roślin, na przykład reguluje fotosyntetyczny transport elektronów. W przypadku niedoboru miedzi liście zwijają się, więdną i ostatecznie obumierają.

W glebie

Miedź w glebie

Zawartość miedzi w niezanieczyszczonych glebach waha się zazwyczaj w granicach 2-40 mg Cu kg-1 gleby. Miedź ma tendencję do wiązania się z materią organiczną gleby. Jest adsorbowana przez tlenki manganu i żelaza lub może być związana z krzemianami sieciowymi. Ponadto może się wytrącać w postaci wodorotlenku, węglanu lub fosforanu.

Stężenie miedzi w roztworze glebowym zależy od wartości pH i dostępnych czynników chelatujących. Udział miedzi wymiennej wzrasta z reguły wraz z obniżeniem pH.

Niedobór miedzi występuje na niedawno uprawianych glebach torfowisk, a w wyniku wiązania miedzi także na glebach podornych bogatych w materię organiczną.

 

W roślinie

Miedź w roślinie

Rośliny pobierają jony Cu2+-swobodnie z roztworu glebowego lub w postaci rozpuszczalnych kompleksów miedzi. Jako składnik wielu enzymów, miedź ma pozytywny wpływ na metabolizm roślin.

Funkcje miedzi w roślinie

 • Reguluje fotosyntetyczny transport elektronów.
 • Podobnie jak mangan, miedź pomaga w wiązaniu wolnych rodników tlenowych, przez co stają się one nieszkodliwe.
 • Ważna dla procesów lignifikacji.
 • Ważna dla produkcji rizobiów związanych z roślinami strączkowymi.
Niedobory

Niedobór miedzi

 • U zbóż najmłodsze liście bieleją z powodu uszkodzonych chloroplastów.
 • Liście zwijają się jak nić, więdną i w końcu zamierają.
 • Międzywęźla ulegają skróceniu.
 • Kłosy lub wiechy rozwijają się słabo z wieloma ślepymi miejscami na ziarniaki.
 • U drzew owocowych dochodzi do zahamowania wzrostu i utrudnienia w kwitnieniu i zawiązywaniu owoców.
 • Niedobór miedzi może być złagodzony przez zwiększoną podaż azotu, ponieważ miedź tworzy silne wiązania z wytwarzanymi aminokwasami.
 • Miedź jest często związana z materią organiczną na nowo uprawianych polach, a także może być zablokowana po silnym wapnowaniu na zrekultywowanych bagnach lub terenach bagiennych.

Copper excess

 • Only generally occurs at pH values of < 5.
 • Causes yellowing of the youngest leaves.
 • Can induce iron, zinc and molybdenum deficiency in plants.
 • Can accumulate in the plant roots and result in damage the root cell membranes.
 • Greatly alters enzymic activity which inhibits root growth.
 • Plants exhibit different grades of copper tolerance. This is based on their ability to take up less copper from the soil solution or via a mechanism which excretes excessive copper or to transforms it into a harmless form.
Przegląd produktów

Produkty zawierające Miedź (Cu)