Olej słonecznikowy jest wysoko ceniony ze względu na swoją jakość do celów kulinarnych, mączka słonecznikowa jest wykorzystywana w paszach dla zwierząt, a rośliny cieszą oczy w okresie kwitnienia. Co roku słoneczniki uprawiane są w Europie na ponad 4 milionach hektarów. Jest to zatem druga pod względem ważności uprawa roślin oleistych. Aby osiągnąć wysokie plony, wybór odmiany i schemat nawożenia muszą być starannie dostosowane do danej lokalizacji.

W pigułce

Słonecznik - wymagająca roślina oleista

Do kiełkowania słonecznik potrzebuje łatwo nagrzewających się gleb i około 150 dni bez mrozu do zbioru, który zwykle przypada na koniec września. Całkowite zapotrzebowanie na temperaturę w okresie wegetacyjnym jest wysokie. Bardzo ważne jest wystarczające zaopatrzenie w wodę w okresie kwitnienia i utrzymująca się sucha pogoda od początku dojrzałości od sierpnia.

 • Ta wymagająca roślina oleista zapewnia satysfakcjonujące plony, przy odpowiednio zbilansowanym nawożeniu.
 • Słonecznik ma wysokie zapotrzebowanie na potas i jest klasyfikowany jako roślina wrażliwa na chlorki.
 • Siarka i magnez są ważnymi składnikami pokarmowymi, odpowiadającymi za opdowiednie zaolejenie.
 • Słonecznik wykazuje duże zapotrzebowanie na mikroelementy, zwłaszcza na bor i mangan.
Znaczenie i korzyści

Słońce, składniki pokarmowe i woda, sukces w uprawie słonecznika

Ze względu na wysokie wymagania temperaturowe, uprawa słonecznika do produkcji oleju w sektorze spożywczym jest ograniczona do regionów sprzyjających klimatycznie. Słonecznik można z powodzeniem uprawiać tam, gdzie dobrze dojrzewają również odmiany kukurydzy na ziarno z grupy średniowczesnej. Z drugiej strony słonecznik ma większe zapotrzebowanie na wodę niż kukurydza podczas formowania kwiatów, co oznacza, że ​​do udanej produkcji potrzebne są odpowiednie opady deszczu, a także gleby o wysokiej zdolności zatrzymywania wody.

Słonecznik ma rozległy, wiązkowy system korzeniowy, ​​roślina jest odporna na suszę przez pozostałą część sezonu wegetacyjnego. Słonecznik pobiera duże ilości składników odżywczych ze względu na dużą masę liści i łodyg. Odpowiednie zaopatrzenie w składniki pokarmowe poprzez nawożenie w okresie wegetacji jest zatem ważne dla dobrego zarządzania uprawą.

Aby uzyskać wysokie plony, należy wybrać odpowiednią odmianę dla danej lokalizacji.

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kryteria:

 • Plon niełupek
 • Zawartość oleju
 • Wczesność dojrzewania
 • Stabilność plonowania
 • Odporność na choroby
Składniki pokarmowe

Najważniejsze składniki pokarmowe w uprawie słonecznika

Potas - najwyższe wymagania co do plonu i jakości

 • Słonecznik ma bardzo duże zapotrzebowanie na potas.
 • W trakcie sezonu wegetacyjnego słonecznik może pobrać 300-400 kg/ha K2O .
 • Większość potasu jest pobierana w okresie budowania masy liści i łodyg roślin, podczas gdy tylko około 80 kg/ha K2O jest zawarte w nasionach.
 • Optymalne zaopatrzenie w potas poprawia wykorzystanie wody i zwiększa odporność na suszę.
 • Potas wzmacnia odporność na choroby oraz poprawia odporność mechaniczną roślin. Stwarza to podstawę do wysokich plonów.
 • Potas aktywuje enzymy odpowiedzialne za powstawanie oleju, a tym samym zwiększa zawartość oleju w niełupkach.

Siarka i magnez - dla lepszego zaolejenia

Siarka - kluczowy dla tworzenia białek i wydajności azotu

 • Słonecznik potrzebuje ok. 40-50 kg/S ha
 • Optymalne zaopatrzenie roślin w siarkę ma pozytywny wpływ na wykorzystanie azotu, a tym samym na plonowanie.
 • Siarka odgrywa szczególną rolę w metabolizmie tłuszczów słonecznika i dlatego jest niezbędna do uzyskania wysokiej zawartości oleju.

Optymalne zaopatrzenie w siarkę prowadzi do efektywnego wykorzystania azotu. Jeśli brakuje siarki, pobrany azot nie może zostać przekształcony w białka i wysyłany jest sygnał do korzeni, aby pobrały mniej azotu. Dlatego zapotrzebowanie rośliny na siarkę musi być zaspokojone, w celu optymalnego wykorzystania azotu.

Siarka umożliwia roślinie optymalne utrzymanie procesów fizjologicznych nawet w warunkach stresu suszy oraz uniknięcie lub przynajmniej zminimalizowanie strat plonów. Siarka jest składnikiem ważnego przeciwutleniacza glutationu, który unieszkodliwia rodniki tlenowe powstające podczas stresu suszy i tym samym zapobiega nekrozie liści i innych tkanek roślinnych.

Magnez

 • Dobrze rozwinięta uprawa pobiera w krótkim czasie około 50-70 kg/ha MgO.
 • Odpowiednia podaż magnezu gwarantuje długotrwałą asymilację liści słonecznika, a tym samym pozytywnie wpływa na kształtowanie się plonu.
 • Magnez ma regulujący wpływ na cykl kwasu cytrynowego w oddychaniu komórkowym i w ten sposób zwiększa tworzenie się oleju.

Bor i mangan - dwa kluczowe mikroskładnik w uprawie słonecznika

Bor

 • Słonecznik ma relatywnie wysokie zapotrzebowanie na bor.
 • Uprawa dobrze zaopatrzona w bor może optymalnie rozwijać swój kępowy i wiązkowy system korzeniowy, przyczyniając się do prawidłowego pobierania składników pokarmowych z gleby.
 • Bor wpływa również na wzrost części nadziemnych. Niedobór prowadzi na przykład do deformacji główek kwiatowych, a w konsekwencji do strat w plonach.

Mangan

 • Mangan bierze udział w kontroli fotosyntezy. Poprawia to wydajność asymilacji słonecznika oraz ma trwały pozytywny wpływ na plon.
 • Poprzez swoje działanie regulujące metabolizm kwasów tłuszczowych, mangan zapewnia wysoką zawartość oleju.
Zalecenia nawozowe

Zalecenia nawozowe do słonecznika

Zalecenia - nawożenie doglebowe

 • 400-500 kg/h Korn-KALI jesienią w celu zaspokojenia zapotrzebowania na potas i jednocześnie zabezpieczenia zapotrzebowania na magnez i siarkę.
 • 500-700 kg/ha PatentKALI wiosną np. na glebach lekkich, aby pokryć zaopatrzenie w potas i jednocześnie zabezpieczyć zapotrzebowanie na magnez i siarkę bez zwiększania zawartości chlorków w glebie.
 • 300-400 kg/ha ESTA Kieserit GRAN.w przypadku niedoborów magnezu i siarki.

Zalecenia stosowania produktów

Zalecenia - nawożenie nalistne

Nawożenie dolistne skutecznie zaopatruje słonecznik w mikroelementy: bor i mangan.

Uzupełnia również nawożenie gleby o szybko dostępne makroelementy, takie jak magnez czy siarka. W fazach silnego wzrostu nawożenie poprzez liście pokrywa szczytowe zapotrzebowanie i niezawodnie zapewnia optymalne zaopatrzenie w składniki pokarmowe nawet w warunkach suszy lub przy zbyt wolnej mineralizacji siarki.

Zapewnia to uzyskanie optymalnych plonów i wysokiej jakości. Jeśli objawy niedoboru już się pojawiły, nawożenie dolistne zapewnia skuteczny i najszybszy środek zaradczy.

epsoTOP®

Do pokrycia  potrzeb w fazach krytycznych i opanowania utajonego niedoboru magnezu i siarki zaleca się 15-25 kg/ha epsoTOP w 5% roztworze. W przypadku znacznego niedoboru lub widocznych objawów niedoboru dawkę można zwiększyć do 50 kg/ha, rozbijając na 2-4 opryski.

epsoMICROTOP®

Jeśli potrzebne jest dodatkowe nawożenie borem lub manganem, należy zastosować epsoMICROTOP w dawce 20-25 kg/ha (5 kg/100 l wody), rozbijając na 2-3 zabiegi.

Objawy niedoborów

Interaktywnie optymalizuj nawożenie